dinsdag 29 december 2009

Chidananda

Chidananda roopah shivoham shivoham

Manobuddhi ahamkara chita ni naham
Nachashotre jiv-hey nachaghrana netre
Nacha vioma bhoomir na tejoe na vayu

Chidananda roopah shivoham shivoham

Nachaprana saugno na vã puncha vayu
Navah sapto dhatoo navaa puncha koshah
Na waak pani paadam nachapasta paayu

Chidananda roopah shivoham shivoham

Na me dvãsha rago na me lobha mo-hoe
Mado naiva me naiva matsarya bhava
Na dharmo na chartoe na kaamo na
Moksha

Chidananda roopah shivoham shivoham

Na punyam na paapam na saukyum na
dhukham
Na mantro na tirtham name daa na yug na
ha
Aham bhoja namnaiva bhojyam na bhokta

Chidananda roopah shivoham shivoham

Na mrootyur na shanka na me jaati bheda
Pita naiva me naiva maata na janma
Na bandhur na mitram gurunaiva shishya

Chidananda roopah shivoham shivoham

Aham nirvekalpo nirakaara roopo
Vibureviapya sarvatra sarvendriyani
Sadame samatvah na muktir na bandha

Chidananda roopah shivoham shivoham

I am eternal bliss, I am Shiva.

I am not the mind, intellect, ego
no reconsciousness.
I am not the ears, tongue, nose or
eyes.
I am not space, earth, fire or wind.

I am eternal bliss, I am Shiva.

I am not breathing power, the seven
metals, nor the five coverings.
I am not speech, hands, feet
nor the rectum.

I am eternal bliss, I am Shiva.

I am not envy, anger, nor craving nor
attraction.
I am not arrogance nor pride nor
religion, wealth, lust nor liberation.

I am eternal bliss, I am Shiva.

I am not virtue, sin, joy nor sorrow.
I am not mantra, pilgrimage,
offering, nor ritual fire.
I am not food, the eating, nor the one
who eats.

I am eternal bliss, I am Shiva.

I am not death, doubt, nor
discrimination of cast.
I am not father, mother or birth.
I am not brother, nor friend, nor guru,
nor aspirant.

I am eternal bliss, I am Shiva.

I am beyond concept, beyond form.
I am all-pervading in all the senses.
I see equality in all things, I am
neither liberated nor in bondage.

I am eternal bliss, I am Shiva.

dinsdag 22 december 2009

Aad Sach

(NO RESISTANCE: TO DISSOLVE BLOCKAGES)

Aad Sach, Joogaad Sach
Hai-bhay Sach, Naanak Hosee Bhay Sach

True in the beginning. True through all the Ages
True at this moment. Naanak says this shall ever be true

zaterdag 19 december 2009

Jai Ambe

Jay Ambe Jagadambe Mata Bhavani Jay Ambe
Jaya Jagad Janani Jagadambe Mata Bhavani Jay Ambe

Ambe is a name for the creative power.
Jagad means world.
Jagadambe means the mother of the world.
Bhavani means the one who gives all things existence.
Janani means she who gives birth.

woensdag 16 december 2009

He Maha Lakshmi

He Maha Lakshmi He Saraswati He Mata Kali
Jagatambe Jai Jai Ma
He Ma Durga He Ma Durga He Ma Durga
Jagatambe Jai Jai Ma

We call out to the great Divine Mother in the forms of creator,
preserver and transformer.
We offer our salutations to She
who embodies the highest reaches of Love,
the Mother of all.

dinsdag 15 december 2009

Jaya Jagatambe

Jaya Jagatambe He Maa Durgaa
Jaya Jagatambe Jagatambe Maa Durga
Maa Kaalee Durge Namo Namah
Om Naaraayanee Om

Jagatambe is the Mother of the world.
He Ma! Means Oh Ma!
We cry out in wonder when we get a taste of something real.
Something comes flooding in and
we see that everything we secretly hoped was true.
We didn’t dare let ourselves believe because
we didn’t want to be hurt and disappointed again.
But it’s right here and we feel it and
we love it and we want to always be in it and
it is in our hearts and all we have to do is
open up and let go and
let ourselves feel and know what it is . . .

zondag 13 december 2009

Ek Ong Kaar

Ek Ong Kaar, Sat Gur Prasad
(MANTRA:
CHANGE NEGATIVE MIND TO POSITIVE)

The Creator and the creation are One.
This is experienced by the True Guru’s Grace
This is experienced by the True Guru’s Grace
The Creator and the creation are One.

donderdag 10 december 2009

Bajrang Baan

Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan,
Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman

Jai Hanumanta Santa Hitakaari, Suna Liijay Prabhu Araja hamari
Jana kay kaaja vilambana keejay, Aatura dawrii maha Sukha deejay

Jaisay kooda sindhur kay paara, Sursa badana paithii Vistaara
Aagay jaiyii Lankinii Rokaa, Maarayhu laata gaii sura Loka

Jaayay Vibhishan ko sukha deenha, Sita Nirakhi parama pada Leenhaa
Bajaa ujaari Sindhur Mahana Borah, Ati Aatura Jama Kaatara tora

Akshaya Kumara mara sanhaara, Loama lapaita Lanka-ko Jaarah
Laaha samaan lanka jaari-gai, Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai

Aba vilambha kayhi Kaaran Swami, Kripaa Karahhu ura Antaraymii
Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa, Aatura hai dukha Karhu Nipaataa

Jai Jai Hanumanta Atibala saagar, Sura Samooha samratha Bhata Naagar
Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay, Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay

Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha, Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha
Jai Anjani Kumara Balawanta, Shankara Suwana Veera Hanumanta

Badana Karaala kaala kula ghaalaka, Rama sahaa sadaa prati Paalak
Bhoota prayta pishacha nischaara, Agni Baitala kaala maari-mar

Inhain maaru tohi shapatha Ram ki, Raakhu natha Maarayad Naama ki
Satya hahu Hari Shapatha paiikay, Rama doota dharu maaru Jaiikay

Jai Jai Jai Hanumanta Agadha, Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha
Pooja jaapa tapa naima achaara, Nahina Jaanat acchu-das tumhaaraa

Baan upawaan maaga-girigraha manhi, Tumharay Bala hama Darpata Nahin
Janaka Suta Hari Das Kahaaoh, Taaki shapatha Vilamba nalaawoh

Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha, Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha
Charana pakar jori mana-oan, Yahi awsara aba kayhi gohra-oan

Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai, Paayain paroan kara jori manaayaii
Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa, Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumantaa

Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal, Om San San Sahami Paraanay khal Dala
Apnaay jaana ko turata ubaaro, Sumirata hoya ananda hamaaroh
Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray, Haahi Kaho phir kahana ubaaray
Paatha karay Bajranga Baana ki, Hanumanata Raksha Karayne Praana ki

Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay, Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay
Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa, Takay tana Nahina Rahay Kalesha
Takay tana Nahina Rahay Kalesha

Prema Pratitee Bhajaay, Sadaa Dhari Ura Dhyaana,
Tayhee Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karayne Hanuman.